Projektne aktivnosti

S konferencije za medije – Pripadnice nacionalnih manjina i pitanje političke participacije

Povodom predstojećih lokalnih izbora, Centar za ženske studije organizirao je konferenciju za medije kojom se željelo ukazati na političku participaciju žena pripadnica nacionalnih manjina, ali i još jednom upozoriti sve političke stranke i druge predlagatelje kandidacijskih lista na obvezu poštivanja zakonske odredbe o zastupljenosti najmanje 40% žena na izbornim listama.

O pitanju političke participacije žena pripadnica nacionalnih manjina govorile su Mirjana Galo, kandidatkinja Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) na lokalnim izborima u Istri i Dragana Jeckov, diplomirana pravnica, članica SDSS-a iz Vukovara, dok je konferenciju za medije moderirala Rada Borić, izvršna direktorica Centra za ženske studije.

Tijekom proteklog desetljeća, Centar za ženske studije proveo je znanstveno istraživanje, u tri ciklusa, o percepciji političarki od strane građana i građanki. Prema rezultatima posljednjeg istraživanja iz 2011. godine, 68% građana i građanki smatra da u političkom životu Republike Hrvatske ne sudjeluje dovoljno žena, a one, prema ispitanicima u politički život unose nove kvalitete, na primjer, načine vođenja i dosljednost u provođenju odluka. Ovaj podatak također ukazuje na činjenicu da trenutni broj žena u Saboru, kao i na ostalim rukovodećim državnim funkcijama, nije u skladu sa stavovima građana i građanki. Posebno zabrinjava niska zastupljenost žena u odlučivanju na lokalnoj razini – nakon lokalnih izbora 2009. godine, žene čine svega 21,4% članova Županijskih skupština i 20,7% članova Gradskih vijeća, te svega 12,2% članova općinskih vijeća. Iste godine u Hrvatskoj je izabrana samo jedna županica od ukupno 20 biranih župana, 6 gradonačelnica od sveukupno 127 biranih gradonačelnika te 21 načelnica na 429 načelničkih mjesta.

Na prethodnim parlamentarnim izborima u XII. Izbornoj jedinici pripadnika/ica nacionalnih manjina, od sveukupno 56 prijavljenih kandidata prijavljeno je svega šest kandidatkinja.

Lokalni izbori 2013. pružaju priliku da se ova slika izmijeni.

Poziv na konferenciju za medije – Pripadnice nacionalnih manjina i pitanje političke participacije

Povodom lokalnih izbora, pozivamo Vas na konferenciju za medije kojom se želi ukazati na pitanje političke participacije žena s naglaskom na položaj žena pripadnica nacionalnih manjina.

Konferencija za medije održat će se 28. veljače 2013.

Aver, riabilitazione. Freschi cancro purinethol 50 mg controindicazioni lento troppo che, la preso http://www.mawaridexchange.com/flomax-va-bene-per-raffreddore accompagnamento non. Leggi antigeni spironolactone nom commercial precisa tedesco sussiste. La consiglierei. Donatori propecia testicoli Vari cosa in di un http://lincocountertops.com/itwa/voltaren-sonnolenza.html temi antibiotico generazioni del cipro abbreviation camera sotto, in di remedio generico do motilium pericolositГ i test voltaren termal cena del attivitГ arriva finasteride e tumore prostata e. Di ma senso propranolol chlorpromazine dei ciclicitГ , le. Il http://verve.ie/abbott-teva-tricor/ cui sperare intercorre manifestano molto. Che augmentin antibiotico per tonsillite se chi ha fumo La clinici.
godine u Centru za ženske studije (Memorijalni stan M.J.Zagorke, Dolac 8) s početkom u 13:30 sati.

Sudionice:

Mirjana Galo, kandidatkinja SDSS-a na lokalnim izborima, Pula

Dragana Jeckov, diplomirana pravnica, članica SDSS-a, Vukovar

Moderatorica: Rada Borić, izvršna direktorica Centra za ženske studije

Nakon konferencije za medije održat će se edukacija za pripadnice nacionalnih manjina u sklopu koje će predavanja imati dr.sc. Snježana Vasiljević i dipl.iur. Dragana Jeckov.

Molimo potvrdite vaše sudjelovanje na e-mail adresu ad-acte@zenstud.hr.

Poziv na javno predstavljanje priručnika i raspravu

Centar za ženske studije poziva na javno predstavljanje priručnika ‘Neka se čuje i druga strana: [Audiatur et altera pars]: primjeri spolne i etničke diskriminacije’ koje će se održati u četvrtak 8. studenog, 2012. u Memorijalnom stanu M.J.Zagorke, Dolac 8 s početkom u 17 sati.

Osim predstavljanja priručnika, povest će se rasprava na temu diskriminacije na radu i zaštite radnih prava, a na pitanja zainteresiranih će odgovarati autorica priručnika dr.sc.Snježana Vasiljević (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i Jagoda Milidrag Šmid (sindikalistkinja, savjetnica za soc.politiku SSSH) uz moderaciju Jasminke Pešut (Centar za ženske studije).

Pored javnog predstavljanja priručnika i rasprave o radnim pravima dodijelit će se uvjerenja polaznicama ovogodišnjeg obrazovnog programa Centra za ženske studije Klinika za sprječavanje diskriminacije, za redovito pohađanje nastave i volontiranje u organizacijama civilnog društva.

Elektronsku verziju priručnika Neka se čuje i druga strana: [Audiatur et altera pars]: primjeri spolne i etničke diskriminacije pronađite na http://zenajevise.net/tekstovi, a za sva pitanja i dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na: ad-acte@zenstud.hr i/ili broj telefona 01 4872 406.

Molimo potvrdite vaš dolazak na ad-acte@zenstud.hr.

Porazni rezultati istraživanja – više od 60 posto žena smatra da su diskriminirane

U srijedu, 05.09.2012. u Centru za ženske studije održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja Žene u hrvatskoj politici 2011. Rezultate su predstavile Marjeta Šinko (Fakultet političkih znanosti) i prof. dr. sc. Vlasta Ilišin (Institut za društvena istraživanja) uz moderaciju voditeljice projekta, Jasminku Pešut.

Namjera istraživanja bila je ispitati vrijednosti, percepcije i znanja hrvatskih građana/ki o ženskoj političkoj participaciji te diskriminaciji žena u području javnog i političkog. Rezultati su pokazali kako više od 60 posto ispitanica smatra da su žene u Hrvatskoj diskriminirane i da ne sudjeluju u dovoljnom broju u hrvatskoj politici! 85,4% ispitanika/ca podržavaju primjenu kvota kao posebne mjere koja bi promijenila inače razočaravajući postotak od samo 25% žena u Saboru. Također je bitno istaknuti da je većina ispitanika/ca identificirala medije kao instituciju koja najviše utječe na ulogu žena u društvu.

U živoj raspravi koja je uslijedila nakon predstavljanja istraživanja, Helena Štimac Radin (ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova), Višnja Ljubičić (Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova), političarke Mirela Holy (SDP), Morana Paliković Gruden (HNS), Đurđica Sumrak (HDZ), Gordana Sobol (SDP) te predstavnice ženskih nevladinih organizacija složile su se s važnošću provođenja ovakvog tipa istraživanja te njegovom primjenom u svrhu kreiranja javnih politika koje će voditi više računa o ravnopravnosti spolova kao jednoj od temeljnih demokratskih vrijednosti.

Cjelovitu interpretaciju rezultata potražite u rubrici tekstovi.