Projektne aktivnosti

S konferencije ‘Tko će zastupati ženske interese u EU?’

U sklopu završnih aktivnosti projekta Ad Acte – Anti-Discrimination Actions Towards Actions of Women and Men kojeg provodi Centar za ženske studije, 9. travnja održana je jednodnevna konferencija pod nazivom ‘Tko će zastupati ženske interese u EU?’. Cilj konferencije bio je okupiti predstavnike političkih stranaka, civilnoga društva i znanstvene zajednice kako bi javnosti ponudili svoja viđenja politika rodne ravnopravnosti obzirom na prioritete navedenih pitanja u hrvatskom društvu, a za koja je nužno zalagati se u okviru Europske unije. Na konferenciji su govorili Nadežda Čačinović s Filozofskog fakulteta, Snježana Vasiljević s Pravnog fakulteta, Tajana Broz iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje – CESI, Renata Jambrešić Kirin iz Instituta za etnologiju i folkloristiku, te Marina Orešić i Rada Borić iz Centra za ženske studije. Konferenciji su također prisustvovali Toni Vidan, kandidat Zelene liste i Melita Mulić, kandidatkinja na listi SDP-HNS-HSU na evropskim izborima.

Nadežda Čačinović naglasila je kako se izbori za Evropski parlament odvijaju u krizno vrijeme te je stoga, u kontekstu samog naziva konferencije, važno naglasiti povezivanje borbe za paritet na izbornim listama s onima za očuvanjem evropskog ideala socijalne države.

Toni Vidan istaknuo je kako će se ovakav tip zagovaračkog djelovanja, bilo ekološkog, ženskog ili nekog trećeg, nakon ulaska u EU naći izuzet od mehanizama potpore, što je dosadašnje iskustvo sa zemljama članicama. Također je dodao kako je trenuta kriza ne samo gospodarska, već resursna i okolišna kriza, a što sve ne smije biti argument za udar na ljudska prava.

Melita Mulić osvrnula se na način glasovanja na izborima za Europski parlament te istaknula kako preferencijalno glasovanje ne ide u prilog ženama. Izrazila je želju da pitanja rodne ravnopravnosti ne ostanu getoizirana, već da se u njih uključe i muškarci, ako je potrebno da se takvo sudjelovanje i normativno uredi, te se time prestane isključivo oslanjati na demokratske potencijale stranaka.

Rada Borić predstavila je rad Europskog ženskog lobija i njegovih pojedinačnih tematskih mreža, poput mreže ruralnih žena, te posebno rad Lobija na različitim position paperima kojima se nastojalo utjecati na različita područja društvenog života. Također je najavila kako će se ovogodišnja godišnja skupština Lobija održati u Zagrebu, od 31.svibnja do 2.lipnja ove godine.

Tajana Broz predstavila je rezultate rada predizborne zagovaračke mreže Ženska platforma 2011. na kojoj su žene kroz fokus grupe iznijele svoja očekivanja od buduće vlade, među kojima su na vrhu bila pitanja socijalne pravde i jednakih mogućnosti, a iznad svega da se uspostavljeni zakoni i mehanizmi zaista primjenjuju i djeluju. Usprkos uvriježenoj praksi da vanparlamentarne stranke kandidiraju više žena od parlamentarnih, na izborima 2011. bio je obrnut slučaj pri čemu je nositeljicama liste bilo 18% žena, a svega jedna trećina njih bila je smještena iznad šestog mjesta na listi, dakle na mjestu izgklednom za osvajanje mandata u Saboru.

Snježana Vasiljević naglasila je kako je prošlo 10 godina od usvajanja prvog Zakona o ravnopravnosti spolova, kako je situacija puno bolja, ali kako nažalost stagnira. Istaknula je kako je problematično da se tek sada pred ulazak u EU vrše edukacije pravnika po pitanju implementacije evropskog prava te kako je, u tom smislu, zavladala prava panika. Implementacija pravne stečevine EU ne znači njegovu puku formalnu primjenu, već i tumačenje koje je u nadležnosti sudova. Iako se Evropsko pravo kao kolegij predaje na Pravnom fakultetu od 2005.godine, propust vidi u nepostojanju antidiskriminacijskih i ljudskopravaških kolegija. Posebno problematičnim vidi nepostojanje intersekcionalnosti u našim zakonima i institucijama, što otvara pitanja nadležnosti te rješavanja pojedinih slučajeva.

U zanimljivoj diskusiji koja je uslijedila, voditeljica Ureda za informiranje u Republici Hrvatskoj Evropskog parlamenta Violeta Stanišić, istaknula je kako je ravnopravnost spolova jedna od glavnih vrijednosti Evropskog parlamenta. Ipak, iako u ukupnom broju zaposlenih u parlamentu žene čine čak 70%, svega je njih 23% na rukovodećim funkcijama.

Predstavljanje rezultata projekta AD ACTE – Anti-Discrimination ACtions Towards Equality of women and men i projektne web stranice ženajeviše.net

Centar za ženske studije predstavio je najvažnije rezultate dvogodišnjeg projekta AD ACTE – Anti-Discrimination ACtions Towards Equality of women and men koji se provodio u partnerstvu sa Srednjoistočnom europskom mrežom za jednakost spolova iz Slovenije te suradnji sa Srpskim nacionalnim vijećem, a uz financijsku podršku Europske unije.

Projekt je kroz dvije godine organizirao 5 konferencija za medije s preko 200 posjetitelja/ica, kao i okrugli stol Rodne politike u kontekstu predstojećih izbora i članstva u EU i konferenciju Tko će zastupati ženske interese u EU? s preko 100 posjetitelja/ca. Provedena je također zagovaračka kampanja sa 70 city lights plakata u Zagrebu, Puli, Osijeku i Vukovaru, te su široko distribuirana zagovaračka pisma i razglednica (500 primjeraka). Osim navedenih aktivnosti zagovaranja, proveden je treći ciklus istraživanja Žene u hrvatskoj politici 2011. te je u suradnji s Fakultetom za društvene znanosti iz Ljubljane izvršen monitoring javnih politika u području političke participacije žena. Održane su brojne edukacije za mlade, političarke te pripadnice nacionalnih manjina kroz koje je obrazovano preko 100 polaznica.

Svi tekstovi, novosti i publikacije kao i baza podataka vezanih za žene u politici dostupna je na internetskoj stranici ženajeviše.net koja do sada bilježi 10 000 zabilježenih posjeta.

Poziv na predavanje: Predstavnice nacionalnih manjina između rodnih stereotipa i izbornih politika: lokalna, nacionalna, evropska dimenzija

Pozivamo Vas na predavanje namijenjeno pripadnicama nacionalnih manjina koje Centar za ženke studije organizira u okviru projekta AD ACTE – Anti- Discrimination Action Toward Equality of Women and Men.

Predavanje će se održati u Centru za ženske studije u srijedu 3. 4. 2013. od 14 – 17 sati.

O navedenim temama govorit će:

Željka Jelavić, etnologinja i sociologinja;

Sonja Lokar, izvršna direktorica Mreže za jednakost spolova srednje i istočne Europe;

Mija Javornik, diplomirana sociologinja;

Marjeta Šinko, diplomirana politologinja i autorica rezultata istraživanja Žene u Hrvatskoj politici 2011.

Molimo potvrdite svoj dolazak na adresu ad-acte@zenstud.hr ili telefonom na 01 48 72 406.

Sudionice predavanja dobit će na poklon primjerke dva priručnika koja pokušavaju odgovoriti na niže navedena pitanja.

Neospornu činjenicu podzastupljenosti žena u tijelima odlučivanja, osobito na lokalnoj razini potkrepljuju postotci: prosječno 15,5 % vijećnica u općinama i 21, 4 % vijećnica u gradovima i 21, 9 % žena u županijskim skupštinama.

O potrebi primjene zakonske odredbe o najmanje 40% podzastupljenog spola učestalo slušamo zadnjih tjedana.

No jesu li kampanje za povećanje političke zastupljenosti dovoljne? Ako je uvjerenje da žene nisu motivirane za bavljenje politikom pogrešno, koja to uvjerenja potiču mišljenje da ženama nije mjesto u politici? Kako ih prepoznati i kako im se suprotstaviti? Hoće li ulazak u Europsku uniju pomoći rješavanju društvenih prepreka većem uključenju žena u politici uključujući predstavnice nacionalnih manjina? Koje prepreke većem sudjelovanju žena u javnosti vide građani i građanke Hrvatske. Mogu li nam pomoći slovenska iskustva?

Sve su ovo izuzetno važna pitanja o kojima će se govoriti na predavanju, stoga nam se pridružite.

Dobro došle!

Poziv na konferenciju: Tko će zastupati ženske interese u EU?

Centar za ženske studije poziva vas na konferenciju pod nazivom Tko će zastupati ženske interese u EU? koja će se održati 9. travnja 2013. s početkom u 10 sati u prostorima Centra/Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke, Dolac 8.

Cilj je konferencije okupiti predstavnike različitih dionika, političkih stranaka, civilnoga društva i znanstvene zajednice kako bi javnosti ponudili svoja viđenja politika rodne ravnopravnosti obzirom na prioritete navedenih pitanja u hrvatskom društvu, a za koja je nužno zalagati se u okviru Europske unije.

Do sada, sudjelovanje na Konferenciji su najavili/e sljedeći/e sudionici/e:

Nadežda Čačinovič (Filozofski fakultet) i Snježana Vasiljević (Pravni fakultet) dat će osvrt na politički i pravni okvir politike rodne ravnopravnosti u EU, a Rada Borić (Centar za ženske studije) predstaviti politiku Europskog ženskog lobija. Tajana Broz (CESI) izložit će očekivanja i zahtjeve žena, dok će Melita Mulić (SDP) i Toni Vidan (Zeleni zajedno) kadnidati za predstavnike u Evropskom parlamentu, predstaviti kako vide zastupanje politike ravnopravnosti spolova.

Konferenciju će moderirati Renata Ćuk.