Rodne politike u kontekstu predstojećih izbora i članstva u EU

Preuzmite dokument ovdje.