Nova knjiga / Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj

Ured za ravnopravnost spolova objavio je zbornik znanstvenih radova pod naslovom ‘Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj’, urednica Željke Kamenov i Branke Galić, koji je nastao na temelju istraživanja ‘Percepcije, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u RH’. Važno je naglasiti kako je ovo istraživanje prvo znanstveno istraživanje o rodnoj diskriminaciji u Hrvatskoj provedeno na nacionalnoj razini. Istraživanje su proveli istraživači/ce Odsjeka za psihologiju i Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta, Fakulteta političkih znanosti i Instituta za društvena istraživanja, tijekom 2009. godine. Autorica dijela istraživanja vezanog za političku participaciju žena, odnosno diskriminaciju žena u politici je redovna profesorica Fakulteta političkih znanosti, dr.sc. Smiljana Leinert Novosel.

Sadržaj zbornika preuzmite na stranicama vladinog Ureda za ravnopravnost spolova.