Oformljena Ženska alternativna vlada BiH

Promocija prve Ženske alternativne vlade BiH i njezinih ministrica održana je jučer u Banja Luci u organizaciji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka. Izvršna direktorica Helsinškog parlamenta građana Dragana Dardić rekla je kako im je bila želja da kroz djelovanje Ženske alternativne vlade BiH utječu na povećanje broja žena na odgovornim funkcijama vlasti, ali i da stimuliraju mlade i obrazovane žene na aktivnije uključivanje u javni politički život BiH. „Ženska alternativna vlada je neformalno političko tijelo koje će artikulirati i promovirati stavove i potrebe građanki i građana BiH, rukovodeći se principima rodne ravnopravnosti, transparentnosti, odgovornosti i stručnosti“, navela je Dardićeva.

Žensku alternativnu vladu BiH čine Gordana Vidović, Slađana Ujić, Nejira Nalić, Jasmina Husanović, Džemila Agić i Mirsada Bajramović, Ismeta Čardaković i Samira Hurem, Murisa Marić te Neira Raković-Čelebić.

Ženska alternativna vlada je dio projekta Ženska strana politike koji financijski podržava Fondacija Instituta otvoreno društvo. Više pročitajte na ženskaposla.ba.