Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2011.–2015.

*Nacrt

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova (u daljnjem tekstu: Nacionalna politika) za razdoblje 2011.- 2015. godine nadograđuje se na prethodnu Nacionalnu politiku 2006.-2010. god. (NN,br.114/06), redefinirajući nacionalne prioritete, načine provedbe i poduzimanje posebnih mjera sukladno izmijenjenim društvenim i političkim okolnostima, ostvarenom napretku i daljnjim izazovima u uspostavljanju stvarne ravnopravnosti spolova. Ona sadrži sedam ključnih područja djelovanja i obvezuje RH na uključivanje rodne dimenzije u sva područja politika provođenjem posebnih mjera vezanih uz:

  1. Promicanje ljudskih prava žena
  2. Stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada
  3. Unaprjeđenje primjene rodno osjetljivog odgoja i obrazovanja
  4. Uravnoteženje sudjelovanja žena i muškaraca u procesima političkog i javnog odlučivanja
  5. Suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama
  6. Promicanje međunarodne suradnje i ravnopravnosti spolova izvan Hrvatske i
  7. Daljnje osnaživanje institucionalnih mehanizama i metoda provedbe.

Preuzmite dokument ovdje.