Predstavljanje rezultata projekta AD ACTE – Anti-Discrimination ACtions Towards Equality of women and men i projektne web stranice ženajeviše.net

Centar za ženske studije predstavio je najvažnije rezultate dvogodišnjeg projekta AD ACTE – Anti-Discrimination ACtions Towards Equality of women and men koji se provodio u partnerstvu sa Srednjoistočnom europskom mrežom za jednakost spolova iz Slovenije te suradnji sa Srpskim nacionalnim vijećem, a uz financijsku podršku Europske unije.

Projekt je kroz dvije godine organizirao 5 konferencija za medije s preko 200 posjetitelja/ica, kao i okrugli stol Rodne politike u kontekstu predstojećih izbora i članstva u EU i konferenciju Tko će zastupati ženske interese u EU? s preko 100 posjetitelja/ca. Provedena je također zagovaračka kampanja sa 70 city lights plakata u Zagrebu, Puli, Osijeku i Vukovaru, te su široko distribuirana zagovaračka pisma i razglednica (500 primjeraka). Osim navedenih aktivnosti zagovaranja, proveden je treći ciklus istraživanja Žene u hrvatskoj politici 2011. te je u suradnji s Fakultetom za društvene znanosti iz Ljubljane izvršen monitoring javnih politika u području političke participacije žena. Održane su brojne edukacije za mlade, političarke te pripadnice nacionalnih manjina kroz koje je obrazovano preko 100 polaznica.

Svi tekstovi, novosti i publikacije kao i baza podataka vezanih za žene u politici dostupna je na internetskoj stranici ženajeviše.net koja do sada bilježi 10 000 zabilježenih posjeta.