Javne politike

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2011.–2015.

*Nacrt

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova (u daljnjem tekstu: Nacionalna politika) za razdoblje 2011.- 2015. godine nadograđuje se na prethodnu Nacionalnu politiku 2006.-2010. god. (NN,br.114/06), redefinirajući nacionalne prioritete, načine provedbe i poduzimanje posebnih mjera sukladno izmijenjenim društvenim i političkim okolnostima, ostvarenom napretku i daljnjim izazovima u uspostavljanju stvarne ravnopravnosti spolova. Ona sadrži sedam ključnih područja djelovanja i obvezuje RH na uključivanje rodne dimenzije u sva područja politika provođenjem posebnih mjera vezanih uz:

  1. Promicanje ljudskih prava žena
  2. Stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada
  3. Unaprjeđenje primjene rodno osjetljivog odgoja i obrazovanja
  4. Uravnoteženje sudjelovanja žena i muškaraca u procesima političkog i javnog odlučivanja
  5. Suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama
  6. Promicanje međunarodne suradnje i ravnopravnosti spolova izvan Hrvatske i
  7. Daljnje osnaživanje institucionalnih mehanizama i metoda provedbe.

Preuzmite dokument ovdje.

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.–2010.

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova osnovni je strateški dokument Republike Hrvatske koji se donosi s ciljem uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti spolova provedbom politike jednakih mogućnosti za razdoblje od 2006. do 2010. godine.

Politika ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena, kao jedno od temeljnih načela demokratskog ustroja i društvenog poretka u Republici Hrvatskoj, prihvaćena je na najvišoj državnoj razini odlukama Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora te donošenjem nacionalnih strateških planova za djelovanje 1997. i 2001. godine. Nakon prve Nacionalne politike za promicanje jednakosti, koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 1997. godine za razdoblje do 2000. godine, te druge Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2001.–2005. usvojene jednoglasno 2001. godine u Hrvatskom saboru, treća Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova (u daljnjem tekstu: Nacionalna politika) nastavlja se na tradiciju prethodnih temeljnih političkih opredjeljenja i ciljeva, redefinirajući nacionalne prioritete, načine provedbe i poduzimanje posebnih mjera sukladno izmijenjenim društvenim i političkim okolnostima te ostvarenom napretku.

Preuzmite dokument ovdje.